LEVA I SKÅNE

lördag 23 juli 2016

BIRGIT NILSSON

Jag har gjort en utflykt till Bjärehalvön för att besöka hennes gård/museum i Svenstad och kyrkan i V Karup där hennes gravplats finns.

Kyrkan i V Karup där hon gav många konserter till förmån av sin hembyggd är en kyrka som finns i samma design runt om i Sverige. 
Under den första halvan av 1800-talet ökade folkmängden i Sverige kraftigt. De kyrkor som då byggdes var ofta i Karl Johansstil, och de små medeltidskyrkorna var i många fall hårt slitna.
Biskopen Esaias Tegnér förespråkade att socknarna skulle bygga nya kyrkor i modern utformning, stora nog att rymma hela socknens befolkning. 
Så skedde också i många fall, och till följd av Tegnérs iver och kyrkobyggnadernas storlek kom de nya kyrkorna att lite föraktfullt kallas "Tegnérlador”.

V Karups kyrka är en sådan ”Tegnérlada”.

Alla foto: Wolfgang Gerlach.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar